فـراخـوان پـذیـرش مـقـالـه

با احترام از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان محترم که در حوزه تولید، نگهداری و فرآوری سیب زمینی دارای سوابق علمی و پژوهشی می باشند دعوت می شود تا مقالات و آثار علمی - ترویجی خود را جهت انتشار به «مجله علوم کاربردی سیب زمینی» ارسال فرمایند.

 

 مــحــورهــای مــجــلــه:

1- مدیریت سلامت سیب‌زمینی؛

2- مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در زراعت سیب‌زمینی؛

3- مدیریت آب‌وخاک و تغذیه گیاهی در زراعت سیب‌زمینی؛

4- مدیریت انبارداری و کاهش ضایعات قبل و پس از برداشت سیب‌زمینی؛

5- بهبود روش‌های فراوری سیب‌زمینی؛

6- مدیریت مکانیزاسیون و فن‌آوری در زراعت سیب‌زمینی؛

7 – شیوه‌های حفاظتی و مباحث پایداری کشت سیب‌زمینی؛

8- مباحث اقتصادی و اجتماعی تولید سیب‌زمینی؛

9 – به نژادی و فن‌آوری تولید بذر.

 

ابر واژگان