علوم کاربردی سیب زمینی (ASP) - مقالات آماده انتشار